Ansökan

För att er ansökan skall kunna behandlas, skall den inkomma på blanketten nedan.

Behandling av personuppgifter

Inlämnandet av en ansökan innebär samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679).